Khác biệt giữa các bản “Lâm Canh Tân”

Tập tin Xinnngeee.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Magog the Ogre vì lý do: Copyright violation, see c:Commons:Licensing.
(Tập tin Xinnngeee.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Magog the Ogre vì lý do: Copyright violation, see c:Commons:Licensing.)
{{Infobox person
| name = Lâm Canh Tân<br>林更新<br>Kenny Lin
| image =xinnngeee.jpg
| caption =
| othername = Tiểu Tân<br>Lâm Cẩu<br>Tân Hâm
44.052

lần sửa đổi