Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử”

:: Báo tin tức mà bảo kinh doanh, kinh doanh chỗ nào mình xóa :)) [[Thành viên:Hoa kim tử|Hoa kim tử]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử|thảo luận]]) 08:46, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)
::: Bạn đọc [[WP:KHONG#Wikipedia không phải là bản sao nội dung hay kho tàng các liên kết, hình ảnh hoặc phương tiện]].<span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Brooke </span> [[Thảo luận Thành viên:Hugopako|<span style="color:#FF0000; background:#FFFFFF">Henderson</span>]] 08:52, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)
:::: Đây là kiến kết báo chí nhằm đưa đến thông tin hữu ích mà bạn [[Thành viên:Hoa kim tử|Hoa kim tử]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử|thảo luận]]) 08:54, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)