Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử”

:::: Đây là kiến kết báo chí nhằm đưa đến thông tin hữu ích mà bạn [[Thành viên:Hoa kim tử|Hoa kim tử]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử|thảo luận]]) 08:54, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)
::::: Đã có Google, thưa bạn.<span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Brooke </span> [[Thảo luận Thành viên:Hugopako|<span style="color:#FF0000; background:#FFFFFF">Henderson</span>]] 08:55, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)
 
: [[Wikipedia:Sách hướng dẫn/Chú thích nguồn gốc#Mục liên kết ngoài]] Mời bạn xem. [[Thành viên:Hoa kim tử|Hoa kim tử]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử|thảo luận]]) 08:58, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)