Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử”

::Có vẻ những người thảo luận với tôi thích nói tới từ BQV. Hy vọng bạn hiểu đây là tranh chấp nội dung. Bạn có thể hỏi các thành viên kinh nghiệm khác về việc thêm liên kết ngoài sao cho hợp lý với nguyên tắc của Wiki. Còn 3RR, bạn có thể nói lên [[WP:TNCBQV]].<span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Brooke </span> [[Thảo luận Thành viên:Hugopako|<span style="color:#FF0000; background:#FFFFFF">Henderson</span>]] 09:05, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)
:::Liên kết hướng dẫn bạn đưa không hề nói "Bạn muốn thêm cái gì cũng được", OK?<span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Brooke </span> [[Thảo luận Thành viên:Hugopako|<span style="color:#FF0000; background:#FFFFFF">Henderson</span>]] 09:08, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)
:::: Ý tôi là có vi phạm 3RR tôi cũng sợ còn đưa lên đấy thì tôi cũng bị cấm thôi. [[Thành viên:Hoa kim tử|Hoa kim tử]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử|thảo luận]]) 09:09, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)