Khác biệt giữa các bản “CONCACAF”

n (Hugopako đã đổi Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe thành CONCACAF qua đổi hướng)
! Đội !! {{Flagicon|China}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 1991|1991]] !! {{Flagicon|Sweden}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 1995|1995]] !! {{Flagicon|USA}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 1999|1999]] !! {{Flagicon|USA}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2003|2003]] !! {{Flagicon|China}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2007|2007]] !! {{Flagicon|GER}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2011|2011]] !! {{Flagicon|CAN}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2015|2015]] !! {{Flagicon|FRA}}<br/>[[Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019|2019]] !! Tổng cộng
|-
|align=left| {{fbw|USA}} || style="background:gold;"| '''H1''' || style="background:#cc9966;"| '''H3''' || style="border:3px solid red; background:gold;"| '''H1''' || style="border:3px solid red; background:#cfaa88;"| '''H3''' || style="background:#cfaa88;"| '''H3''' || style="background:silver;"| '''H2''' || style="background:gold;"| '''H1''' || Q || '''7'''
|-
|align=left| {{fbw|Canada}} || • || '''VB''' || '''VB''' || bgcolor=9acdff| '''H4''' || '''VB''' || '''VB''' || style="border:3px solid red;"| '''TK''' || Q || '''6'''
|-
|align=left| {{fbw|Mexico}} || • || • || '''VB''' || • || • || '''VB''' || '''VB''' || || '''3'''
|-
|align=left| {{fbw|CRC}} || • || • || • || • || • || • || '''VB''' || || '''1'''
Người dùng vô danh