Khác biệt giữa các bản “Bệnh cơ tim”

Trang mới: “{{Infobox medical condition (new) | name = Bệnh cơ tim | image = Idiopathic cardiomyopathy, gross pathology 20G0018 lores.jpg | caption…”
(Trang mới: “{{Infobox medical condition (new) | name = Bệnh cơ tim | image = Idiopathic cardiomyopathy, gross pathology 20G0018 lores.jpg | caption…”)
(Không có sự khác biệt)