Khác biệt giữa các bản “Trường Trị”

==Các đơn vị hành chính==
[[Địa cấp thị]] Trường Trị quản lý các đơn vị [[Khu (Trung Quốc)|thị hạt khu]] (quận nội thành) và các [[huyện (Trung Quốc)|huyện]]:
[[Tập tin:Changzhi mcp.png|250px|nhỏ|phải|Các huyện thị xếp theo trật tự như ghi trong hình.]]
<div style="position: relative" class="center">
[[Địa cấp thị]] Trường Trị quản lý các đơn vị [[Khu (Trung Quốc)|thị hạt khu]] (quận nội thành) và các [[huyện (Trung Quốc)|huyện]]:
{{Image label begin|image=Administrative Division Changzhi alt.png|width=400|link=}}
# Quận [[Thành, Trường Trị|Thành]] (城区)
{{Image label|x=1150|y=1200|scale=400/1900|text=[[Lộ Châu]]}}
# Quận [[Giao, Trường Trị|Giao]] (郊区)
# Thị xã{{Image label|x=1310|y=1010|scale=400/1900|text=[[Lộ Thành]] (潞城市)}}
{{Image label|x=1090|y=1380|scale=400/1900|text=[[Thượng Đảng]]}}
# Huyện [[Trường Trị (huyện)|Trường Trị]] (长治县)
{{Image label|x=780|y=1040|scale=400/1900|text=[[Đồn Lưu]]}}
{{Image label|x=990|y=720|scale=400/1900|text=[[Tương Viên]]}}
{{Image label|x=1580|y=1210|scale=400/1900|text=[[Bình Thuận, Trường Trị|Bình Thuận]]}}
{{Image label|x=1400|y=690|scale=400/1900|text=[[Lê Thành]]}}
{{Image label|x=1400|y=1510|scale=400/1900|text=[[Hồ Quan]]}}
{{Image label|x=810|y=1340|scale=400/1900|text=[[Trưởng Tử]]}}
{{Image label|x=980|y=390|scale=400/1900|text=[[Vũ Hương]]}}
{{Image label|x=690|y=580|scale=400/1900|text=[[Thấm]]}}
{{Image label|x=260|y=590|scale=400/1900|text=[[Thấm Nguyên]]}}
{{Image label end}}
</div>
# Quận [[Giao,Lộ Trường Trị|GiaoChâu]] (郊区)
# Quận [[Thành,Lộ Trường Trị|Thành]] (城区)
# Quận [[Thượng Đảng]] (上党区)
# HuyệnQuận [[Đồn Lưu]] (屯留)
# Huyện [[Tương Viên]] (襄垣县)
# Huyện [[Đồn Lưu]] (屯留县)
# Huyện [[Bình Thuận, Trường Trị|Bình Thuận]] (平顺县)
# Huyện [[Lê Thành]] (黎城县)