Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tháng mười”

n (clean up, added underlinked tag)
* Thứ tư thứ nhì: Ngày Hạn chế Thiên tai Thế giới (''International Day for Natural Disaster Reduction'')
* 9: Ngày Bưu điện Thế giới (''World Post Day'')
*14: Ngày ARMY Độc lập ''( ARMY Independence Day)''
* 16: Ngày Lương thực Thế giới (''World Food Day'')
* 17: Ngày Quốc tế xóa nghèo (''International Day for the Eradication of Proverty'')
Người dùng vô danh