Khác biệt giữa các bản “Tâm thu”

không có tóm lược sửa đổi
[[Image:QRS normal.svg|thumb|upright=1.5|Sóng điện theo dõi tâm thu (một cơn co thắt) của tim. Điểm cuối của sóng [[sóng P (điện tâm đồ) | P]] là sự khởi đầu của giai đoạn tâm nhĩ của tâm thu. Giai đoạn tâm thất thất bắt đầu ở đỉnh R của phức hợp sóng [[phức hợp QRS]]; sóng T cho biết kết thúc co thắt tâm thất, sau đó bắt đầu giãn tâm thất (tâm thất thất).<ref>{{cite book|last1=Topol|first1=Eric J|title=Cleveland Clinic Heart Book |date=2000|publisher=Hyperion|location=New York|isbn=0-7868-6495-8|pages=134–35}}</ref>]]
 
'''Tâm thu''' là một phần của chu kỳ tim trong đó một số khoang của cơ tim co lại sau khi đổ máu. <ref>{{cite book|last1=Simmers|first1=Louise|title=Introduction to Health Science Technology|date=2004|publisher=Thomson/Delmar Learning|location=Australia|isbn=9781401811280|page=169}}</ref> Thuật ngữ "systole" trong tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Latin mới qua tiếng Hy Lạp cổ đại sολή (sustolē): từ συστέλλειν (sustellein, "tớilàm hợpco đồngrút") qua [σύν (syn, "cùng nhau") + στέλλειν (stellein, "send"). Việc sử dụng systole, "hợpco đồngrút", rất giống với việc sử dụng thuật ngữ tiếng Anh "épco".
 
Trái tim động vật có vú có bốn khoang: tâm nhĩ trái phía trên tâm thất trái (hồng nhạt hơn, xem đồ họa), hai cái được nối với nhau qua van hai lá (hoặc bicuspid); và tâm nhĩ phải phía trên tâm thất phải (màu lam nhạt hơn), được nối với nhau qua van ba lá. Tâm nhĩ là các buồng tiếp nhận lưu thông máu và tâm thất là các buồng xả.