Khác biệt giữa các bản “Chấn thương”

(Trang mới: “{{Infobox medical condition (new) | name = Injury | synonyms = | image = Xraymachine.JPG | alt = | caption = M…”)
 
{{Infobox medical condition (new)
| name = InjuryChấn thương
| synonyms = Thương tích, tổn thương thể chất
| image = Xraymachine.JPG
| alt =