Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Sơ khai Lớp Cá vây tia”

Trang mới: “{{asbox | image = Aulacocephalus.jpg | pix = 70 | subject = Actinopterygii | qualifier = | category = Sơ khai Actinopterygii | tempsort = | n…”
(Trang mới: “{{asbox | image = Aulacocephalus.jpg | pix = 70 | subject = Actinopterygii | qualifier = | category = Sơ khai Actinopterygii | tempsort = | n…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh