Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử”

n
:::Liên kết hướng dẫn bạn đưa không hề nói "Bạn muốn thêm cái gì cũng được", OK?<span style="color:#FFFFFF; background:#FF0000"> Brooke </span> [[Thảo luận Thành viên:Hugopako|<span style="color:#FF0000; background:#FFFFFF">Henderson</span>]] 09:08, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)
:::: Ý tôi là có vi phạm 3RR tôi cũng không sợ còn đưa lên đấy thì tôi cũng bị cấm thôi. [[Thành viên:Hoa kim tử|Hoa kim tử]] ([[Thảo luận Thành viên:Hoa kim tử|thảo luận]]) 09:09, ngày 14 tháng 10 năm 2018 (UTC)
 
== Re: Bản mẫu ==
Không phải là bị lỗi mà bản mẫu đó thiếu ngày trong ngày sinh. Tôi đang tìm lại cái bản mẫu thiếu ngày, chưa tìm ra thì bạn đã sửa lại. [[Thành viên:Én bạc|Én bạc]] ([[Thảo luận Thành viên:Én bạc|thảo luận]]) 15:52, ngày 18 tháng 10 năm 2018 (UTC)