Khác biệt giữa các bản “Nhạc Siêu Long”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Nhạc Siêu Long (chữ Hán: 岳超龙, ? – 1732), người Thành Đô, Tứ Xuyên, tướng lãnh nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc…”)
 
'''Nhạc Siêu Long''' (chữ Hán: 岳超龙, ? – 1732), người [[Thành Đô]], [[Tứ Xuyên]], tướng lãnh [[nhà Thanh]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].
 
==Cuộc đời và sự nghiệp==
Siêu Long có tổ tịch ở phủ Lâm Thao, tỉnh [[Cam Túc]] <ref>Nay là [[Bạch Ngân]], [[Cam Túc]]</ref>. Năm [[Khang Hi]] thứ 49 (1710), anh trai của Siêu Long là [[Nhạc Thăng Long]] xin nhập tịch vào phủ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nên cả nhà họ Nhạc đều dời về đấy.
 
Ban đầu Siêu Long mạo xưng là Lưu Viết Kiệt, nhập ngũ, nhiều lần được thăng chức, làm đến Kiến Xương tả doanh Thủ bị. Siêu Long được gặp Khang Hi đế, sau khi trò chuyện, được phép khôi phục danh tính, cất nhắc vượt cấp làm Đông Xuyên doanh Du kích. Về sau để tránh liên quan đến [[Nhạc Chung Kỳ]] (con trai của Nhạc Thăng Long), Siêu Long được đổi sang Tây Ninh tả doanh.
 
Năm Ung Chính thứ 2 (1724), Siêu Long được thụ chức [[Hà Châu]] hiệp Phó tướng, tiễu định người Phiênthiểu số làm loạn ở các traitrại Thiết Bố. Sau đó lại tránh liên quan đến Nhạc Chung Kỳ, Siêu Long được đổi sang [[Trương Gia Khẩu]] hiệp.
 
Năm thứ 6 (1728), Siêu Long được thăng làm [[Thiên Tân]] tổng binh.