Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
| chức vụ = Bộ trưởng [[Bộ Ngoại giao (Việt Nam)|Bộ Ngoại giao]]<br/>[[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]<br/>[[Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]
| bắt đầu = [[1 tháng 4]] năm [[1965]]
| kết thúc = [[7 tháng 2]] năm [[1980]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1965|4|1|1980|2|7}}
| tiền nhiệm = [[Xuân Thủy]]
| kế nhiệm = [[Nguyễn Cơ Thạch]]
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 = Chủ nhiệm [[Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam)|Ủy ban Khoa học Nhà nước]]
| bắt đầu 5 = [[7 tháng 1]] năm [[1963]]
| kết thúc 5 = [[11 tháng 10]] năm [[1965]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1963|11|7|1965|10|11}}
| tiền nhiệm 5 = [[Võ Nguyên Giáp]]
| kế nhiệm 5 = [[Trần Đại Nghĩa]]