Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Tập tin Phuoc_Long_Airstrip_1970.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.
(Tập tin Phước_Long_1968_69_&_James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14114885660.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October)
(Tập tin Phuoc_Long_Airstrip_1970.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
[[Tập_tin:Phuoc_Long_1963_-_Photo_by_Marv_Godner.jpg|giữa|nhỏ|691x691px|Tòa Hành Chánh Phước Long 1963 Photo by Marv Godner]]
 
 
[[Tập_tin:Phuoc_Long_Airstrip_1970.jpg|giữa|nhỏ|694x694px|Runway - Phuoc Long 1970 - Photo by James Simpson]]
[[Tập_tin:PHUOC_LONG_1968-69_-_Song_Be_River-14032397157.jpg|giữa|nhỏ|696x696px|PHUOC LONG 1968-69 - Song Be River]]
<gallery>
Tập_tin:PHUOC_LONG_1960s_-_Núi_Bà_Rá.jpg
File:Phuoc Long 1963 - Photo by Marv Godner.jpg
 
File:Phuoc Long Airstrip 1970.jpg
File:PHUOC LONG PROVINCE.jpg
File:PHUOC LONG 1960s - Núi Bà Rá.jpg
44.052

lần sửa đổi