Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Tập tin Phuoc_Long_Hospital_1968_69_&_James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14299603732.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11
(Tập tin Phuoc_Long_Airstrip_1970.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
(Tập tin Phuoc_Long_Hospital_1968_69_&_James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14299603732.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11)
File:PHUOC LONG 1963.jpg
File:PHUOC LONG 1968-69 - Song Be River-14032397157.jpg
 
File:Phuoc Long Hospital 1968 69 & James Honl Collection - Vietnam Center and Archive-14299603732.jpg
 
 
45.135

lần sửa đổi