Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Tập tin Phước_Long_1968_69_&_James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14114866928.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October
(Tập tin PHUOC_LONG_PROVINCE.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
(Tập tin Phước_Long_1968_69_&_James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14114866928.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi 4nn1l2 vì lý do: No permission since 11 October)
 
 
 
File:Phước Long 1968 69 & James Honl Collection - Vietnam Center and Archive-14114866928.jpg
 
 
45.585

lần sửa đổi