Khác biệt giữa các bản “Trần Vân”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
| 1blankname = {{nowrap|Tổng Bí thư}}
| 1namedata = [[Triệu Tử Dương]]<br />[[Giang Trạch Dân]]
| term_start = [[2 tháng 11]] năm [[1987]]
| term_end = [[12 tháng 10]] năm [[1992]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1987|11|12|1992|10|12}}
| predecessor = [[Đặng Tiểu Bình]]
| successor = ''Chức vụ bãi bỏ''
| 1blankname1 = {{nowrap|Tổng Bí thư}}
| 1namedata1 = [[Hồ Diệu Bang]]<br />[[Triệu Tử Dương]]
| term_start1 = [[22 tháng 12]] năm [[1978]]
| term_end1 = [[Tháng 10]] năm [[1987]]
| predecessor1 = ''Chức vụ mới'' <br /><small>([[Đổng Tất Vũ]] năm 1968)</small>
| successor1 = [[Kiều Thạch]] (Bí thư)
| office2 = Phó Chủ tịch [[Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]]
| term_start2 = [[28 tháng 9]] năm [[1956]]
| term_end2 = [[1 tháng 8]] năm [[1966]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1956|9|28|1966|8|1}}
| 1blankname2 = Chủ tịch
| 1namedata2 = [[Mao Trạch Đông]]
| term_start3 = [[18 tháng 12]] năm [[1978]]
| term_end3 = [[12 tháng 9]] năm [[1982]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1978|12|18|1982|9|12}}
| 1blankname3 = Chủ tịch
| 1namedata3 = [[Hoa Quốc Phong]]<br />[[Hồ Diệu Bang]]
| order4 = [[Phó Tổng lý Quốc vụ viện|Phó Thủ tướng Quốc vụ viện]] <br/> (Xếp hạng thứ nhất)
| premier4 = [[Chu Ân Lai]]
| term_start4 = [[15 tháng 9]] năm [[1954]]
| term_end4 = [[21 tháng 12]] năm [[1964]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1954|9|15|1964|12|21}}
| predecessor4 =
| successor4 = [[Lâm Bưu]]