Khác biệt giữa các bản “Chú âm phù hiệu”

 
=== Ngoại lệ ===
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center" class="wikitable"
|+2. Chú âm Hiện 2 cái
(2 cái)
|- lang="zh-tw"
!lang="vi"|Chú âm<br />phù hiệu
Người dùng vô danh