Khác biệt giữa các bản “Hiến pháp Ấn Độ”

không có tóm lược sửa đổi
Hiến pháp Ấn Độ (IAST: Bhāratīya Saṃvidhāna) là luật tối cao của Ấn Độ. Tài liệu đưa ra khuôn khổ phân định ranh giới chính trị cơ bản, cấu trúc, thủ tục, quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ quan chính phủ và đặt ra các quyền cơ bản, nguyên tắc chỉ thị và nghĩa vụ của công dân. Đó là bản hiến pháp viết dài nhất của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. B. R. Ambedkar, chủ tịch của ủy ban soạn thảo, được coi là kiến ​​trúc sư trưởng của nó.
 
Hiến pháp Ấn Độ truyền đạt quyền tối cao hiến pháp (không phải là quyền tối cao của quốc hội, vì nó được tạo ra bởi một hội đồng hiến pháp chứ không phải Quốc hội), và được người dân chấp nhận với tuyên bố trong phần mở đầu của nó. Quốc hội không thể ghi đè hiến pháp.