Khác biệt giữa các bản “Hiến pháp Ấn Độ”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox constitution
| document_name= Constitution of India
| italic_title= no
| image= Constitution of India.jpg
| image_width= 230px
| image_caption= Original text of the [[Preamble to the Constitution of India|preamble]]
| date_ratified= {{Start date and age|df=yes|1949|11|26}}
| date_effective= {{Start date and age|df=yes|1950|01|26}}
| writer= [[B. R. Ambedkar]] and the drafting committee of the [[Constituent Assembly of India]]
| signers= 284 members of the Constituent Assembly
| purpose= To replace the [[Indian Independence Act 1947]]
| system = Constitutional parliamentary socialist secular republic
| number_entrenchments = 2
| date_last_amended = [[One Hundred and First Amendment of the Constitution of India|1 July 2017 (101st)]]
| federalism = Unitary (Quasi-federal)
| chamers = [[Parliament of India|Two]] ([[Rajya Sabha]] and [[Lok Sabha]])
| branches = Three (executive, legislature and judiciary)
| executive = [[Prime Minister of India|Prime minister]]-led cabinet responsible to the [[Lok Sabha|lower house]] of the [[Parliament of India|parliament]]
| jurisdiction = [[India]]
| courts = [[Supreme Court of India|Supreme court]], [[List of high courts in India|high courts]] and [[District Courts of India|district courts]]
| number_amendments = [[List of amendments of the Constitution of India|101]]
| electoral_college = [[Electoral College (India)|Yes]], for presidential and vice-presidential elections
| supersedes = [[Government of India Act 1935]]<br />[[Indian Independence Act 1947]]
| title_orig = {{lang|hin|भारतीय संविधान}} {{noitalics|([[International Alphabet of Sanskrit Transliteration|IAST]]:}} {{IAST|Bhāratīya Saṃvidhāna}}{{noitalics|){{efn|The Constitution of India was originally written in Hindi and English, so, both Hindi and English are its 'original' languages.}}}}
| orig_lang_code = Hin
| location_of_document = [[Parliament House (India)|Parliament House]], [[New Delhi]], [[India]]
}}
 
Hiến pháp Ấn Độ (IAST: Bhāratīya Saṃvidhāna) là luật tối cao của Ấn Độ. Tài liệu đưa ra khuôn khổ phân định ranh giới chính trị cơ bản, cấu trúc, thủ tục, quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ quan chính phủ và đặt ra các quyền cơ bản, nguyên tắc chỉ thị và nghĩa vụ của công dân. Đó là bản hiến pháp viết dài nhất của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. B. R. Ambedkar, chủ tịch của ủy ban soạn thảo, được coi là kiến ​​trúc sư trưởng của nó.