Khác biệt giữa các bản “Hiến pháp Ấn Độ”

không có tóm lược sửa đổi
Hiến pháp Ấn Độ truyền đạt quyền tối cao hiến pháp (không phải là quyền tối cao của quốc hội, vì nó được tạo ra bởi một hội đồng lập hiến chứ không phải Quốc hội), và được người dân chấp nhận với tuyên bố trong phần mở đầu của nó.<ref>{{cite web | title= Constitutional supremacy vs parliamentary supremacy | url= http://www.cesruc.org/uploads/soft/130306/1-130306154F7.pdf | accessdate= 12 October 2015}}</ref> Quốc hội không thể ghi đè hiến pháp.
 
Nó được thông qua bởi Hội đồng lập hiến Ấn Độ vào ngày 26 tháng 11 năm 1949, và có hiệu lực vào ngày 26 tháng 1 năm 1950.<ref name="law_min_intro">{{cite web |url=http://indiacode.nic.in/coiweb/introd.htm |title=Introduction to Constitution of India |accessdate=14 October 2008 |publisher=Ministry of Law and Justice of India |date=29 July 2008}}</ref> Hiến pháp thay thế Đạo luật Chính phủ Ấn Độ năm 1935, trở thành làm tài liệu quản lý cơ bản của đất nước, và Dominion Ấn Độ trở thành nước cộng hòa của Ấn Độ. Để đảm bảo chủ nghĩa dân tộc lập hiến, các nhà soạn thảo của nó đã bãi bỏ các đạo luật trước đây của quốc hội Anh tại Điều 395.<ref>{{cite journal|last=Swaminathan|first=Shivprasad|title=India’s benign constitutional revolution|journal=The Hindu: opinion|date=26 January 2013|url=http://www.thehindu.com/opinion/lead/indias-benign-constitutional-revolution/article4345212.ece|accessdate=18 February 2013}}</ref> Ấn Độ kỷ niệm hiến pháp vào ngày 26 tháng 1 là ngày Cộng hòa.<ref name="Hari Das">{{cite book|title=Political System of India|last=Das|first=Hari|publisher=Anmol Publications|year=2002|isbn=978-8174884961|edition=Reprint|location=[[New Delhi]]|pages=120}}</ref>
 
 
Hiến pháp tuyên bố Ấn Độ là một nước cộng hòa dân chủ, chủ nghĩa xã hội, thế tục, đảm bảo công dân công lý, bình đẳng và tự do của mình, và nỗ lực để thúc đẩy tình huynh đệ.
463

lần sửa đổi