Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khối lượng riêng”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.178.25.85 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
Cụ thể khối lượng riêng tại một vị trí trong vật được tính bằng khối lượng của một thể tích vô cùng nhỏ nằm tại vị trí đó, chia cho thể tích vô cùng nhỏ này. Nếu chất đó có thêm đặc tính là [[đồng chất]] thì khối lượng riêng tại mọi vị trí là như nhau và bằng khối lượng riêng trung bình.
 
Trong [[sI|hệ đo lường quốc tế]], khối lượng riêng có đơn vị là [[kilôgam]] trên [[mét khối]] (kg/m³). Một số đơn vị khác hay gặp là [[gam]] trên [[mét khối#Bội số và ước số|xentimét khối]] (g/cm³).
 
Khi biết được khối lượng riêng của một vật, ta có thể biết vật được cấu tạo bằng chất gì bằng cách đối chiếu với bảng khối lượng riêng của các chất đã được tính trước.
 
== Khối lượng riêng trung bình ==
Khối lượng riêng trung bình của một vật thể được tính bằng [[khối lượng]], ''m'', của nó [[phép chia|chia]] cho [[thể tích]], ''V'', của nó, và thường được ký hiệu là ''ρ'' (đọc là "rô"; tiếng Anh: rho):
:''ρ'' = ''m''/''V''
 
Người dùng vô danh