Khác biệt giữa các bản “Josei manga”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
n
Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Manga nữ giới thành Josei manga qua đổi hướng: không có thảo luận nào hay đồng thuận đạt được về thuật ngữ này
n (Thusinhviet đã đổi Josei manga thành Manga nữ giới: dịch)
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Manga nữ giới thành Josei manga qua đổi hướng: không có thảo luận nào hay đồng thuận đạt được về thuật ngữ này)