Khác biệt giữa các bản “Chú âm phù hiệu”

[[Tập tin:Bopomofo first 4 letters.png|thumb|left|108px|4 chữ cái đầu của chú âm {{lang|zh-TW|ㄅㄆㄇㄈ}} (Bopomofo)]]
{{Alphabet}}
[[Tập tin:Bopomofo.png|thumbnail|right|250px|Bút thuận của chú âm (đỏ→lục→lam) và [[bính âm]]|Thưng tươngVIỆT ứngNAM Bính âm]]]]
 
'''Chú âm phù hiệu''' ({{zh|t=注音符號|p=zhùyīn fúhào|j=zyu³ jam¹ fu⁴ hou²}}; Chú âm phù hiệu: {{lang|zh-TW|ㄓㄨˋ ㄧㄣ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ}}) hay '''chú âm''' là một loại chữ viết dùng để ký hiệu cách phát âm các [[chữ Hán]] trong [[tiếng Quan Thoại]] [[Trung Quốc]]. Bảng chữ cái chú âm gồm có 37 ký tự và 4 dấu thanh và có thể ký hiệu được toàn bộ các âm Quan Thoại của chữ Hán. Chú âm phù hiệu được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc bởi [[Chính phủ Bắc Dương]] vào những năm 1910 và được dùng song song với hệ thống phiên âm chữ Hán [[Wade-Giles]]. Rồi hệ thống Wade-Giles được thay thế vào năm 1958 bằng hệ thống [[Bính âm Hán ngữ]] bởi [[Trung Quốc|Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]<ref>{{chú thích web |publisher=Xinhua News Agency |date=11 tháng 2 năm 2008 |title = Pinyin celebrates 50th birthday |url=http://www.china.org.cn/english/news/242463.htm |accessdate = 20 tháng 9 năm 2008}}</ref> và tại [[Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế]] vào năm 1982<ref name="ISO1982">{{chú thích web|url=http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=13682|title=ISO 7098:1982 – Documentation – Romanization of Chinese |accessdate=1 tháng 3 năm 2009}}</ref>. Mặc dù [[Đài Loan]] đã chính thức không sử dụng hệ thống Wade-Giles từ năm 2009, chú âm phù hiệu vẫn được sử dụng chính thức và rộng rãi tại đây trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là [[giáo dục]] và [[đánh máy]].
Tên gọi chính thức cũ của hệ thống chú âm phù hiệu là ''Quốc âm tự mẫu'' (國音字母) và ''Chú âm tự mẫu'' (注音字母)<ref name=GIO>{{chú thích web|first=Government Information Office |last=The Republic of China government |url=http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/02PeopleandLanguage.htm |title=Taiwan Yearbook 2006: The People & Languages }} &#124;Also available at {{Wayback |date=20070509032222 |url=http://www.gio.gov.tw/taiwan-website/5-gp/yearbook/02PeopleandLanguage.htm }}</ref>. Đến năm 1930 thì được đổi tên thành ''Chú âm phù hiệu'' như hiện nay và sớm được [[Trung Quốc|Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] sử dụng trong việc giáo dục tiểu học.
 
=='''Chú âm irandu vietnam của người việt nam'''==
== Ký tự chú âm ==
=== PHỤ ÂM ===
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center" class="wikitable"
|+
|- lang="zh-tw"
!Chú âm phù hiệu
|}
<div style="display:inline-block">
1-5 với 1/2\3/4\5/6\7\8/9\
* {{lang|zh-TW|ㄧ}} trong cách viết ngang sẽ viết là "─", còn nếu viết dọc thì sẽ viết là "│".
 
* {{lang|zh-TW|ㄢ}} được phát âm là {{IPA|ɛn}} nếu đứng sau {{lang|zh-TW|ㄧ}} và {{lang|zh-TW|ㄩ}}.
* {{lang|zh-TW|}} đượctrong phátcách âmviết ngang {{IPA|n}}sẽ viết Là: "─", còn nếu đứngviết saudọc {{lang|zh-TW|ㄧ}}thì sẽ {{lang|zh-TW|ㄩ}}viết Là: "│".
* {{lang|zh-TW|}} được phát âm là {{IPA|ŋɛn}} nếu đứng sau một{{lang|zh-TW|ㄧ}} nguyên âm{{lang|zh-TW|ㄩ}}.
* {{lang|zh-TW|}} được thểphát đượcâm sử dụng{{IPA|n}} trongnếu Nhiđứng hóasau {{lang|zh-TW|ㄧ}} và {{lang|zh-TW|ㄩ}}.
* {{lang|zh-TW|}} được phát âm là {{IPA|ɛnŋ}} nếu đứng sau {{lang|zh-TW|ㄧ}}một nguyên {{lang|zh-TW|ㄩ}}âm.
*{{lang|zh-TW|ㄦ}} có thể được sử dụng trong Nhi hóa.
</div>
=== Thanh điệu ===
Người dùng vô danh