Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hội đồng nhân dân”

n
Không có tóm lược sửa đổi
 
Ban Thường trực Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh, Thành phố:
* Chủ tịch HĐND
* Chủ tịch HĐND: 01 đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy (Thành ủy) hoặc Bí thư Tỉnh ủy (Thành ủy) kiêm nhiệm
* Phó Chủ tịch HĐND: 01 đồng chí là Tỉnh ủy viên (Thành ủy viên)
* Ủy viên Thường trực HĐND: 01 đồng chí
 
==Hoạt động==