Khác biệt giữa các bản “Franklin D. Roosevelt”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
|1blankname = Phó Tổng thống
|term_start = [[4 tháng 3]] năm [[1933]]
|term_end = [[12 tháng 4]] năm [[1945]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1933|3|4|1945|4|12}}
|predecessor1 = [[Herbert Hoover]]
|successor1 = [[Harry S. Truman]]
|2blankname2 = Phó Thống đốc
|term_start2 = [[1 tháng 1]] năm [[1929]]
|term_end2 = [[31 tháng 12]] năm [[1932]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1929|1|1|1932|12|31}}
|predecessor2 = [[Al Smith]]
|successor2 = [[Herbert H. Lehman]]
|president3 = [[Woodrow Wilson]]
|term_start3 = [[17 tháng 3]] năm [[1913]]
|term_end3 = [[26 tháng 8]] năm [[1920]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1913|3|17|1920|8|26}}
|predecessor3 = [[Beekman Winthrop]]
|successor3 = [[Gordon Woodbury]]