Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

đã ngừng hoạt động
(Bộ Công an đã bỏ các Tổng cục)
(đã ngừng hoạt động)
**[[Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương (Việt Nam)|Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương]]
----
*[[Ban Chỉ đạo Tây Bắc Việt Nam|Ban Chỉ đạo Tây Bắc]]
*[[Ban Chỉ đạo Tây Nguyên]]
*[[Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Việt Nam|Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ]]
 
</div>
</div>