Khác biệt giữa các bản “Leopoldo Cintra Frías”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
|office=Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba
|term_start=9/11/2011
|term_end=<br />{{số năm theo năm và ngày |2011|11|9}}
|term_end=
|vicepresident=
|predecessor=[[Julio Casas Regueiro]]