Khác biệt giữa các bản “Dân số Việt Nam qua các thời kỳ”

Ngày [[30 tháng 4]] năm [[1975]], [[Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam]] giành được quyền kiểm soát [[Thành phố Hồ Chí Minh|Sài Gòn]], chính quyền của Tổng thống [[Dương Văn Minh]] của [[Việt Nam Cộng hòa]]<nowiki/>tuyên bố đầu hàng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Cuối cùng, sau 30 năm kháng chiến trường kì, non sông đã thu về một mối, không còn cảnh ngày bắc đêm nam. Tháng 4 năm 1976, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có 49.160.000 người.
 
Dân số trung bình của Việt Nam năm 2008 đã tăng 70.576 nghìn người so với năm 1921 hay cao gấp trên 5,5 lần, bình quân 1 năm tăng 811,2 nghìn người, tương đương mức tăng 1,98%/năm.<ref>{{Chú thích web|url=http://vneconomy.vn/nguon-nhan-luc/dan-so-viet-nam-qua-cac-thoi-ky-2009040210345706.htm|tiêu đề=Dân số Việt Nam qua các thời kỳ|website=}}</ref>
 
Trong đó:
148

lần sửa đổi