Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

(clean up)
}}
 
'''Trường Đại học Kinh tế''' là một trường thành viên của [[Đại học Quốc gia Hà Nội|Đại học Quốc gia Hà Nội,]] [[Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội|(tên tiếng Anh là: VNU University ò Economics and Buiness, viết tắt là UEB hoặc VNU-UEB)]] giảng dạy về kinh tế đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế và quản lý cho [[Chính phủ Việt Nam|chính phủ]], và các doanh nghiệp lớn tại [[Việt Nam]].
 
Trường được tách ra từ Khoa Kinh tế thuộc [[Đại học Quốc gia Hà Nội]].
Người dùng vô danh