Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<div class="NavContent" style="text-align:left;margin:0 1px;border:none;">
*[[Nhà nước Việt Nam|Nhà nước]]
**[[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]: [[Nguyễn Phú Trọng]]
**[[Phó Chủ tịch nước Việt Nam|Phó Chủ tịch nước]]: [[Đặng Thị Ngọc Thịnh]]
----