Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của Dĩ Lộc Singer (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123
{{Underlinked|date=tháng 11 năm 2016}}
 
'''Tiểu sử''' là bản mô tả chi tiết về một giai đoạn hoặc cuộc đời của một cá nhân, thường được xuất bản dưới dạng một quyển sách hoặc một bài luận, hoặc một vài dạng khác, như [[phim (định hướng)|phim]]. Tự truyện là tiểu sử của cá nhân do chính người đó viết. Tiểu sử không chỉ là một danh sách những hoạt động cá nhân (học hành, làm việc, quan hệ, chết) mà còn nói lên trải nghiệm của trải nghiệm của cá thể trong những sự kiện đó.
'''Tiểu sử Dĩ Lộc''' là một Ca Sĩ , [[phim (định hướng)|phim]]. Tên đầu đủ : Phạm Dĩ Lộc
 
== Đọc thêm ==
* Ames, Noel. ''These Wonderful People: Intimate Moments in their Lives'', 1947.
*''Tham gia '''The Voice Kids 2017'''''
 
==Tham khảo==
{{Tham khảo|2}}
 
== Liên kết ngoài ==
{{Sisterlinks}}