Mở trình đơn chính

Các thay đổi

===Lãnh đạo Bộ===
 
*Quyền Bộ trưởng:[[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Mạnh Hùng (thiếu tướng)|Nguyễn Mạnh Hùng]] - [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Trung ương Đảng]], Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông
* Thứ trưởng:
# Nguyễn Minh Hồng
Người dùng vô danh