Khác biệt giữa các bản “Văn hóa đại chúng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Văn hóa đại chúng''' hay '''văn nghệ quần chúng''' là văn hóa bình dân, hay văn hóa pop, là tổng thể các [[ý tưởng]], [[quan điểm]], [[thái độ]], hành vi lan truyền (meme),<ref>[http://library.thinkquest.org/C004367/ce6.shtml Memes in Popular Culture], ThinkQuest.</ref> [[hình ảnh]] và các hiện tượng khác, nhữngnằm trong đượcxu cho rằng có sự đồng tình một cáchthế phổ biến, nhưngchủ không tuân theo một thủ tục quy địnhđạo của một nền [[tư tưởng]] [[văn hóa]] nhấtxác định, đặc biệt trong văn hóa [[phương Tây]] thời kỳ đầu đến giữa [[thế kỷ 20]] và lan rộng ra [[toàn cầu]] vào cuối thế kỷ 20 đến [[thế kỷ 21]]. Chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các phương tiện [[truyền thông đại chúng]], sự tổng thể của những ý tưởng tràn ngập trong cuộc sống hàng ngày của [[xã hội]]. Ngược lại, nền [[văn hóa dân gian]] dùng để chỉ tư tưởng của những nền văn hoá ở nhiều [[địa phương]] hoặc xã hội tiền công nghiệp.<ref>{{Chú thích web|tác giả 1=Darrell L. Bock and Daniel B. Wallace |url=http://www.rebeccasreads.com/Reviews/ReviewBockDethroningJesus.html |tiêu đề=Rebecca's Reads - Darrell L. Bock & Daniel B. Wallace - Dethroning Jesus: Exposing Popular Culture's Quest to Unseat the Biblical Christ |nhà xuất bản=Rebeccasreads.com |ngày tháng= |ngày truy cập = ngày 21 tháng 6 năm 2009}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://www.calvin.edu/news/2000-01/eyes.htm |tiêu đề=Calvin College: Calvin News |nhà xuất bản=Calvin.edu |ngày tháng = ngày 15 tháng 3 năm 2001 |ngày truy cập = ngày 21 tháng 6 năm 2009}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://www.cracked.com/article_16619_7-things-from-pop-culture-that-apparently-piss-jesus-off.html |tiêu đề=7 Things From Pop Culture That Apparently Piss Jesus Off |nhà xuất bản=Cracked.com |ngày tháng= |ngày truy cập = ngày 21 tháng 6 năm 2009}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://www.irishcalvinist.com/?p=1841 |tiêu đề=Book Review- Jesus Made in America – Irish Calvinist |nhà xuất bản=Irishcalvinist.com |ngày tháng = ngày 14 tháng 10 năm 2008 |ngày truy cập = ngày 21 tháng 6 năm 2009}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://bateszi.animeuknews.net/2007/01/18/japans-increasingly-superficial-pop-culture/ |tiêu đề=Japan’s increasingly superficial pop culture? &#124; Bateszi Anime Blog |nhà xuất bản=Bateszi.animeuknews.net |ngày tháng = ngày 18 tháng 1 năm 2007 |ngày truy cập = ngày 21 tháng 6 năm 2009}}</ref>
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh