Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Chiến tranh Việt Nam/Lưu 11”

:Ngoài ra, bạn vi phạm quy định 3 lần hồi sửa rồi, đủ để bị khóa tài khoản 24h để đọc quy định.[[Đặc biệt:Đóng góp/1.55.58.112|1.55.58.112]] ([[Thảo luận Thành viên:1.55.58.112|thảo luận]]) 15:11, ngày 10 tháng 4 năm 2011 (UTC)
 
::Khoá tài khoản là quyền của quản trị viên. Bạn đăng ký thành viên rồi hãy doạ tôi. ([[Thành viên:Traisg|Traisg]] ([[Thảo luận Thành viên:Traisg|thảo luận]]) 15:23, ngày 10 tháng 4 năm 2011 (UTC))
:::Tôi là bảo quản viên, nhưng chưa khóa tài khoản của bạn để bạn tiếp tục thảo luận. Đề nghị bạn kiềm chế, ngừng vi phạm 3RR, và đọc [[Wikipedia:3RR]].[[Thành viên:Ctmt|Ctmt]] ([[Thảo luận Thành viên:Ctmt|thảo luận]]) 15:30, ngày 10 tháng 4 năm 2011 (UTC)
Về các nội dung mà bạn Traisg sửa, tôi có ý kiến như sau:
#Thêm "Dưới tác động tuyên truyền" là không được vì không nội dung đó trong các nguồn dẫn đặt sau đó.
#Thêm "Tuy nhiên vẫn có một bộ phận dân miền Nam tin rằng Việt Nam cộng hoà chiến đấu để bảo vệ miền Nam tự do dân chủ, quyền tư hữu và các quyền chính trị - dân sự khác. Những người này có kinh nghiệm về người cộng sản dưới tên gọi Việt Minh nên không muốn sống dưới chế độ cộng sản. Ở một khía cạnh khác Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam cũng phụ thuộc nặng nề vào viện trợ quân sự và dân sự của Liên Xô, Trung Quốc và các nước khác trong khối xã hội chủ nghĩa. Chính vì thế những người ủng hộ chính thể Việt Nam Cộng hoà cho rằng đối phương không có vai trò độc lập mà chỉ là người thực hiện các chính sách của khối cộng sản.". Tôi thấy ok nhưng (1) cần đặt vào 1 gạch đầu dòng riêng vì nó là một chiều khác biệt với các gạch đầu dòng hiện có trong mục. (2) cần có nguồn dẫn - lập tức chứ không để "cần dẫn chứng" vì đây là nội dung gây tranh cãi trong bài có nội dung đặc biệt hay gây tranh cãi, (3) chiều quan điểm này của số ít, không phổ biến trong mainstream thế giới bằng chiều ngược lại nên theo quy định về [[thái độ trung lập|Wikipedia:Thái độ trung lập]] chỉ được nhấn ở mức độ thấp hơn.
#Sửa "nhiều sử gia" thành " những người có cảm tình với Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam," là không được, vì không có nguồn nào nói rằng các ông tác giả được dẫn nguồn có cảm tình với bên này hay bên kia.
[[Thành viên:Ctmt|Ctmt]] ([[Thảo luận Thành viên:Ctmt|thảo luận]]) 15:30, ngày 10 tháng 4 năm 2011 (UTC)
30.122

lần sửa đổi