Khác biệt giữa các bản “Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|71
|[[Lê Đình Đạt]]
|1958
|
|2012
|Cục trưởng [[Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục TC-ĐL-CL]] (2009-nay)
|73
|[[Phạm Xuân Điệp]]
|1958
|1959
|2012
|Tư lệnh [[Vùng 2 Hải quân Nhân dân Việt Nam|Vùng 2 Hải quân]]
|83
|[[Vũ Bá Kính]]
|1958
|
|2012
|Chủ nhiệm Chính trị [[Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 1]]
|129
| [[Nguyễn Đăng Đào]]
|1960
|
| 2013<ref name="antoanthongtin.vn">{{Chú thích web|url=http://antoanthongtin.vn/Detail.aspx?NewsID=cffc7717-4376-417c-9185-6f5cf306267f&CatID=e1999c9a-5eeb-418c-9ea8-ae4c5e850d0c|tiêu đề=Ban Cơ yếu Chính phủ hợp tác bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ}}</ref>
| Phó [[Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam|Ban Cơ Yếu Chính phủ]]
|133
| [[Nguyễn Xuân Định]]
|1957
|
| 2013
| Chính ủy Học viện Hải quân
|146
| [[Nguyễn Văn Kỳ]]
|1957
|
| 2013<ref>{{Chú thích web|url = http://qk2.qdnd.vn/vi-vn/113/332/cac-don-vi-tong-ket-cong-tac-quan-su-quoc-phong-nam-2014/342141.html|tiêu đề = Các đơn vị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2014}}</ref>
| Phó Tham mưu trưởng [[Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 2]]
|179
| [[Nguyễn Hữu Truyền]]
|1957
|
| 2013<ref>{{Chú thích web|url = http://nghean.gov.vn/wps/portal/nongthonmoi/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU1cXT9NAH2cnP0dXA0dvJ3dnE09jI0NLc_2CbEdFAFn10_E!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/portal_na/279_slsbbg_ct/xaydungnongthonmoi/tintucxaydung_ntm/d5d1ce0045f24046a20ef3445991e3e5|tiêu đề = QK4: Bàn giao công trình "Nông thôn mới" tại huyện Hưng Nguyên}}</ref>
| Phó Tham mưu Trưởng [[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]
|187
| [[Đoàn Quang Xuân]]
|1957
|
| 2013<ref>{{Chú thích web|url = http://btlsqsvn.org.vn/tabid/89/post/518/Uy-ban-Quoc-phong-va-An-ninh-cua-Quoc-hoi-Khoa-XIII-den-khao-sat-thuc-tien-phong-thang-cap-bac-ham-trong-quan-doi-tai-Bao-tang-Lich-su-Quan-su-Viet-Nam.aspx|tiêu đề = Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Khóa XIII đến khảo sát thực tiễn phong, thăng cấp bậc hàm trong quân đội tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.}}</ref>
| Phó Cục Trưởng [[Cục Cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Cán bộ]], Tổng cục Chính trị
|207
|[[Lê Hùng (thiếu tướng)|Lê Hùng]]
|1957
|
|2014<ref>{{Chú thích web|url = http://www.caobang.gov.vn/news/6966.cb|tiêu đề = CÁC ĐỊA PHƯƠNG: KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP QĐNDVN}}</ref>
|Phó Tham mưu trưởng [[Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 1]] (8.2014-nay)
|210
| [[Đặng Quốc Khánh (thiếu tướng)|Đặng Quốc Khánh]]
| 1958
| 2014<ref>{{Chú thích web|url = http://qk2.qdnd.vn/vi-vn/113/332/tang-thiet-bi-y-te-cho-bo-chqs-tinh-ha-giang/326366.html|tiêu đề = Tặng thiết bị y tế cho Bộ CHQS tỉnh Hà Giang 10/2014}}</ref>
| Chính uỷ [[Cục Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Quân y]] - Bộ Quốc phòng
Người dùng vô danh