Khác biệt giữa các bản “Quân ủy Trung ương Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*# Đại tướng [[Ngô Xuân Lịch]], [[Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam]], Chủ nhiệm [[Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương]]. Hiện nay ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ (2016 - 2021) thay Đại tướng Phùng Quang Thanh, nghĩ Chính sách.
*# Đại tướng [[Đỗ Bá Tỵ]], [[Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam|Tổng tham mưu trưởng]] kiêm [[Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,]] Hiện nay ông là Phó Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ (2016 - 2021).
*# Thượng tướng [[Nguyễn Thành Cung (thượng tướng)|Nguyễn Thành Cung]], Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (2011-2016)
* Ủy viên:
*# Thượng tướng [[Trương Quang Khánh]], Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (2009-2016)
*# Đô đốc [[Nguyễn Văn Hiến]], Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyên Tư lệnh [[Quân chủng Hải quân Việt Nam|Quân chủng Hải quân]].(2004-2015)
*# Thượng tướng [[Lê Hữu Đức (thượng tướng)|Lê Hữu Đức]], Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2010-2016)
*# Thượng tướng [[Nguyễn Chí Vịnh]], Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2009-nay)
*# Thượng tướng [[Bế Xuân Trường]], Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh QK1(2010-2014)
*# Thượng tướng [[Võ Trọng Việt]], Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Hiện nay, ông là Chủ nhiệm Uỷ ban QP-AN của Quốc hội, nhiệm kỳ (2016 - 2021). Tư lệnh BDBP (2012-2015)
*# Trung tướng [[Lê Chiêm]], Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung tướng, Nguyên Tư lệnh Quân khu 5. (2010-2015)
*# Trung tướng [[Trần Đơn]], Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyên Tư lệnh Quân khu 7.(2011-2015)
*# Thượng tướng [[Mai Quang Phấn]], [[Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam|Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị]] [[Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đội nhân dân Việt Nam]] (2012-nay) Chính ủy QK4 (2005-2012)
*# Thượng tướng [[Phương Minh Hòa]], Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị [[Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đội nhân dân Việt Nam]] (2015-2016) Tư lệnh QC PKKQ(2010-2015)
*# Thượng tướng [[Lương Cường]], Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị [[Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đội nhân dân Việt Nam]]. Hiện nay ông là [[Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam]] thay Đại tướng Ngô Xuân Lịch được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
*# Thượng tướng [[Phạm Xuân Hùng]], [[Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam|Phó Tổng tham mưu trưởng]] [[Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đội nhân dân Việt Nam]] (2008-2016)
*# Thượng tướng [[Võ Tiến Trung]], Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc [[Học viện Quốc phòng (Việt Nam)|Học viện Quốc phòng]] (2010-2016)
*#Trung tướng [[Nguyễn Phương Nam]], Phó Tổng tham mưu trưởng [[Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đội nhân dân Việt Nam]]. nguyên Tư lệnh QK9 (2011-2015)
*# Trung tướng [[Dương Đức Hòa]], Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh [[Quân khu 2, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 2]]
 
Người dùng vô danh