Khác biệt giữa các bản “Eduardo Saverin”

không có tóm lược sửa đổi
* [http://larrycheng.com/2009/06/15/where-in-the-world-is-eduardo-saverin/ Where In The World Is Eduardo Saverin?]
* [http://www.cnbc.com/id/39675388/ Eduardo Saverin's reaction to the movie "Social Network]
[[en:Eduardo Saverin]] [[fr:Eduardo Saverin]] [[es:Eduardo Saverin]] [[po:Eduardo Saverin]] [[ru:Eduardo Saverin]] [[zh:Eduardo Saverin]] [[jp:Eduardo Saverin]] [[it:Eduardo Saverin]] [[id:Eduardo Saverin]]
1.484

lần sửa đổi