Khác biệt giữa các bản “Mạch nối tiếp và song song”