Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Ông sinh năm 1944 tại [[Hải Hậu]], [[Nam Định]]<ref>http://www.vanhoahoc.edu.vn/content/view/321/9/</ref>
 
Năm 1980, ông bảo vệ luận án [[Tiến sĩ]] và sau đó năm 2002 được phong hàm [[giáo sư]]
 
Từ năm 1994-2004, ông là Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam nay là [[Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam]]
20

lần sửa đổi