Khác biệt giữa các bản “Âm Lệ Hoa”

* ''[[Hậu Hán thư]]'', [[:zh:s:後漢書/卷10上|quyển 10 thượng]].
* ''[[Tư trị thông giám]]'', các quyển [[:zh:s:資治通鑑/卷039|39]], [[:zh:s:資治通鑑/卷040|40]], [[:zh:s:資治通鑑/卷043|43]], [[:zh:s:資治通鑑/卷044|44]], [[:zh:s:資治通鑑/卷045|45]].
 
{{s-start}}
{{s-roy|cn}}
{{Succession box|before=[[Quách Thánh Thông]]|title=Hoàng hậu triều Đông Hán|after=[[Mã hoàng hậu (Hán Minh Đế)|Mã hoàng hậu]]|years=41–57}}
{{s-end}}
 
{{Hoàng hậu nhà Hán}}