Khác biệt giữa các bản “Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|
|[[Đậu Đình Toàn]]
|1958
|
|2016
|Cục trưởng [[Cục Quân huấn, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu]] (2015-nay)
|
|[[Phạm Văn Hưng (trung tướng)|Phạm Văn Hưng]]
|1958
|
|2017
|[[Thanh tra Bộ Quốc phòng Việt Nam|Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng]] (2015-)
|
|[[Phan Văn Việt]]
|1960
|
|2017<ref>{{Chú thích web|url=http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quoc-phong-be-giang-va-trao-chung-nhan-tot-nghiep-cho-can-bo-cao-cap-quan-doi-hoang-gia-cam-pu-chia-501294|tiêu đề=Học viện Quốc phòng bế giảng và trao chứng nhận tốt nghiệp cho cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia}}</ref>
|Chính ủy Tổng cục 2
|
|[[Lê Quang Chính]]
|1958
|
|2018
|Cục trưởng [[Cục Quân lực, Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu]] (2016-05.2018)
Người dùng vô danh