Khác biệt giữa các bản “Cục Tuyên huấn, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
* Nguyễn Nhật Kỷ, Thiếu tướng
* Nguyễn Ngọc Tương, Thiếu tướng
* 2010-2017 [[Nguyễn Phương Diện]], Thiếu tướng (2014), nguyên Trưởng phòng Tuyên Huấn Quân Chủng PK-KQ
* 2014-2018[[Hồ Bá Vinh]], Thiếu tướng (2014)<ref>{{Chú thích web|url=http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTJkqJAEIafxScgi2LzWGyylOyLcDHAVgRpyxBbhKcfp2PmMIfunsNMV54q4vvzz_wPyZXchivP1b1tqlvLzlX_819KW5N4kaIiAgoyAWzMJwLVbR58_ASKJwAfPAJ_6n3ZUp56TRNxhhFEMpdzm64YRZ2RUSfRIeRP5e6F9bOg-z45GW2hpXGgKh1zq7KLEtl3SSNUcHmcZWoqWJloYQOFKS9F01NhvmyJMK3ldF7Tm5kloZEPoRv6yMs9m7eiYUjkfXlwVsf70vTEuJb17S1DFymWJf91N_za55OB_yoPbUUsQaYACl2JYBMrjZYhxkDwV_qcK9-Rzzq8A59F_lXonsVe91zxxOQPZ3F5LuE2IGzjbrrY82mOOpimxBgetzpaIz3F6ySIvXo1Jl6FBuPoAyB_PWd0gBYSY-S9Wx28ZFGqErXp3pTrF4bxdxtq8L8NV75lgu0kjhj7If-0_uYN3X9v6HBl07P6eRqyYMeWOluPuqEfh1kVPGq5iejvj1ZBnba3HU1t3f35pj14KbCwngqeNLdUJmPDRDTeC-koakD6q26o8m7HkxTlV-vBq0pUm-qLed8IjDVVs9PQmQ2DAxM99-009cEpuOtjFeDNKqcT3oaorqMWlWw7vC3FazWNuMuuh-yQmiab2zFcLLjLa3p3qRRZI1J-10gWix-dbUFW/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title=Bộ Tổng Tham mưu kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Hoàng Văn Thái}}</ref> nguyên Phó Chánh văn phòng TCCT
* 2015 -nay Nguyễn Văn Tín, ĐạiThiếu tướng (2018) nguyên Trưởng Phòng Tuyên truyền cổ động
* 2014-nay Đinh Quang Tuấn, Đại tá
* 2017-nay Nguyễn Như Trúc, Đại tá nguyên Trưởng Phòng Tuyên truyền cổ động
* 3/2017-nay Nguyễn Túy, Đại tá nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị QC Hải Quân
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh