Mở trình đơn chính

Các thay đổi

→‎Cựu Lãnh đạo: Sửa đổi thông tin: ông Nguyễn Bắc Son đã bị xoá chức Nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT vào ngày 27/10/2018
*Đỗ Quý Doãn: Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nghỉ hưu ngày 1/10/2013)
*Lê Doãn Hợp: Nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
*Nguyễn Bắc Son: Nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
* Lê Nam Thắng: Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
* Trần Đức Lai: Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;