Khác biệt giữa các bản “Trận Tát Thủy”

Trang mới: “Trận Tát Thủy (tiếng Triều Tiên: 살수대첩, Hán - Việt: Tát Thủy chi chiến) là 1 trận đại chiến quy mô lớn giữa đại quân…”
(Trang mới: “Trận Tát Thủy (tiếng Triều Tiên: 살수대첩, Hán - Việt: Tát Thủy chi chiến) là 1 trận đại chiến quy mô lớn giữa đại quân…”)
(Không có sự khác biệt)
148

lần sửa đổi