Khác biệt giữa các bản “Ngô Đức Thịnh”

* [http://daomauvietnam.com/index.php/lich-su-nguon-goc-dao-mau/295-lich-su-va-cac-khuynh-huong-biet-doi-dao-mau-va-len-dong.html Lên đồng và các khuynh hướng biến đổi Đạo Mẫu và Lên đồng]
* [http://daomauvietnam.com/index.php/hoat-dong-nghien-cuu/60-hoi-thao-khoa-hoc-di-tich-lich-su-van-hoa-phu-quang-cung/258-thanh-mau-lieu-hanh-tu-vi-tien-chua-den-than-chu-dao-mau-viet-nam-phan-1.html Thánh Mẫu Liễu Hạnh, từ vị Tiên Chúa đến Thần chủ Đạo Mẫu Việt Nam - Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học: Di tích lịch sử văn hóa phủ Quảng Cung]
* [http://daomauvietnam.com/index.php/tin-tuc/325-quoc-to-hung-vuong-bieu-tuong-coi-nguon-cua-quoc-gia-dan-toc-viet-nam.html Quốc Tổ Hùng Vương - biểu tượng cuội nguồn của quốc gia dân tộc Việt Nam]
 
==Video==
Người dùng vô danh