Khác biệt giữa các bản “Vũ Văn Thuật”

 
== Thời Tùy Văn Đế ==
Năm 681581, Dương Kiên buộc [[Bắc Chu Tĩnh Đế]] phải thiện nhượng cho mình, trở thành Tùy Văn Đế. Vũ Văn Thuật được triều đình Tùy trao chức "hữu vệ đại tướng quân". Vào mùa đông năm 688588, khi Tùy Văn Đế phái quân [[chiến tranh Tùy-Trần|tiến công]] [[nhà Trần (Trung Quốc)|Nam triều Trần]], Vũ Văn Thuật lại được làm 'hành quân tổng quản', suất ba vạn lính, vượt [[Trường Giang]] ở [[Lục Hợp]]. Sau khi quân củaớngcủa tướng [[Hàn Cầm Hổ]] (韓擒虎) và [[Hạ Nhược Bật]] (賀若弼) vượt Trường Giang và tiến đến [[Đan Dương]], Vũ Văn Thuật tiến chiếm [[Thạch Đầu thành]] nhằm hỗ trợ. Sau khi Hạ Nhược Bật và Hàn Cầm Hổ chiếm được [[Kiến Khang]] và bắt hoàng đế [[Trần Thúc Bảo]], các hạ thần của Trần là Tiêu Hiến (蕭瓛) và Tiêu Nham (蕭巖) chiếm cứ đất Đông Ngô, tập hợp binh sĩ cự thủ. Vũ Văn Thuật cùng với Lạc Tùng công [[Yên Vinh]] (燕榮) được phái đi tiến công Đông Ngô, kết quả đã đánh bại được Tiêu Hiến và buộc Tiêu Nham phải đầu hàng. Vĩnh Tân hầu [[Trần Quân Phạm]] (陳君范) chạy trốn và tập hợp binh sĩ, lập hàng rào ở đông thành Tấn Lăng, cắt đường của quân ĐườngTùy, lưu binh đánh Vũ Văn Thuật, song sau đó cũng phải đầu hàng. Để thưởng công cho Vũ Văn Thuật, Tùy Văn Đế trao chức "khai phủ" cho con của Thuật là [[Vũ Văn Hóa Cập]], ban cho Thuật 3.000 tấm vải, trao chức tổng quản An châu (安州, nay gần tương ứng với [[Hiếu Cảm]], [[Hồ Bắc]]).
 
Sau khi diệt được Trần, Tấn vương [[Tùy Dạng Đế|Dương Quảng]] cai quản Dương châu (揚州, nay gần tương ứng với [[Dương Châu]], [[Giang Tô]]). Vũ Văn Thuật rất thân thiết với Dương Quảng, Dương Quảng vào năm 600 đã thượng tấu cho phụ hoàng xin trao cho Vũ Văn Thuật chức thứ sử tổng quản Thọ châu (壽州, nay gần tương ứng với [[Lục An]], [[An Huy]]) để hai người được gần nhau hơn, Tùy Văn Đế đã chuẩn tấu.
 
== Thời Tùy Dạng Đế ==
Sau khi đăng cơ, Tùy Dạng Đế trao chức 'tảTả dực vệ đạiĐại tướng quân' (左翊衛大將軍) cho Vũ Văn Thuật, cải phong là Hứa quốc công (許國公). Năm Đại Nghiệp thứ 3 (607), Vũ Văn Thuật được thăng chức "khai phủ nghi đồng tam ti", mỗi đông chính triều hội, đều được cấp cho một bộ "cổ xúy" (đội nhạc). Cũng vào năm 607, nhằm để cho [[Vân Định Hưng]] (雲定興)- cha của sủng thiếp Vân chiêu huấn của Dương Dũng- được phục vụ trong triều đại của Dạng Đế, Vũ Văn Thuật đã thuyết phục Vân Định Hưng rằng các nhi tử của Dương Dũng cần phải chết, và sau đó thuyết phục Dạng Đế làm như vậy. Sau khi toàn bộ các nhi tử của Dương Dũng bị giết chết, Vũ Văn Thuật đã tiến cử Vân Định Hưng với Dạng Đế, Dạng Đế trao chức 'thiếu phủ thừa' cho Vân Định Hưng.
 
Năm 607, khi đi tuần thú cùng biên cương phía bắc, Tùy Dạng Đế đã đến quận Du Lâm (榆林, nay gần tương ứng với [[Du Lâm]], [[Thiểm Tây]]). Các con của Vũ Văn Thuật là Vũ Văn hóa Cập và [[Vũ Văn Trí Cập]] (宇文智及) đã bí mật buôn lậu với [[Đột Quyết]]. Tùy Dạng Đế tức giận và đã hạ lệnh xử tử họ, song cuối cùng đã đổi ý và trên danh nghĩa giao họ cho Vũ Văn Thuật với thân phận gia nô.
148

lần sửa đổi