Khác biệt giữa các bản “Hình thành giao tử”

→‎Hình thành giao tử ở động vật: Sửa cho tương thích với trang "Sự tạo tinh" mới hoàn thành.
(Thay hình và biên soạn tiếp.)
(→‎Hình thành giao tử ở động vật: Sửa cho tương thích với trang "Sự tạo tinh" mới hoàn thành.)
* Sự tạo tinh (spermatogenesis) là tên thường dùng của sự hình thành tinh trùng (giao tử đực của động vật). Quá trình này khởi đầu từ '''tinh bào gốc''' hay gọi đẩy đủ hơn là '''tế bào gốc tinh trùng''' (spermatogonial stem cell, viết tắt là SSC) nằm trong các ống bán nguyệt của tinh hoàn. Xem thêm chi tiết ở: [[Tế bào gốc tinh trùng]].
* Sự tạo tinh khá phức tạp, nhưng có thể mô tả đơn giản là gồm 2 giai đoạn chính:<ref>{{Chú thích web|url=https://www.dictionary.com/browse/spermatogenesis|tiêu đề=Spermatogenesis|website=}}</ref>
#'''Giai đoạn phân bào''': Tế bào gốc tinh trùng → Tinh nguyên bào. → Tinh tử.
#'''Giai đoạn biến thái''': Tinh bàotử → Tinh trùng (spermatozoon).
 
Về hình thức phân bào, thì phần đầu giai đoạn 1 diễn ra theo cơ chế [[nguyên phân]], cònphần giai đoạn 2sau diễn ra theo cơ chế [[giảm phân]], kếtcòn giai đoạn 2 có sự biến đổi hình thái để sinh ra tinh trùng chín muồi. Kết quả là 1 tinh bào sinh ra 4 tinh trùng có số nhiễm sắc thể giảm đi 1/2 (sơ đồ bên phải ở hình 1). Chi tiết xem ở trang [[Sự tạo tinh]].
===Sự tạo noãn===
* Sự tạo noãn (oogenesis) là tên tắt thường dùng của sự hình thành noãn (hoặc trứng) là giao tử cái của động vật.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.dictionary.com/browse/oogenesis|tiêu đề=Oogenesis|website=}}</ref>