Khác biệt giữa các bản “Thái tử”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Như năm [[1815]], [[Gia Long]] quyết định lập [[Minh Mạng|Nguyễn Phúc Đảm]] làm Hoàng thái tử với tư cách là con của [[Thừa Thiên Cao hoàng hậu]]. Năm [[1922]], Hoàng trưởng tử [[Bảo Đại|Vĩnh Thụy]] được [[Khải Định]] sắc lập làm Đông Cung Hoàng thái tử. Năm [[1939]], hoàng đích trưởng tử [[Nguyễn Phúc Bảo Long]] được lập làm Thái tử... Đó đều là cho thấy [[nhà Nguyễn]] không hề kị việc lập Thái tử, chỉ là các triều trước chưa có người thích hợp mà thôi.
 
Theo [[Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ]], [[sách]] phong Hoàng thái tử làm bằng vàng; có 5 tờ; 2 tờ trước và sau đều khắc hình rồng mây; 3 tờ giữa là khắc sách văn, dài 5 [[tấc]] 6 [[phân]] 6 [[ly]], ngang 3 tấc 2 phân 4 ly, dày 2 ly. Hộp đựng sách bằng bạc chạm mây rồng, rồi lại đựng trong 1 hộp gỗ sơn son. Bảo ấn bằng vàng, vuông 2 tấc 4 phân 3 ly, dày 3 phân 2 ly, núm hình rồng phủ phục. Khắc 5 chữ “Hoàng thái tử chi bảo”, hộp đựng gỗ sơn son, bằng đồng. Có thêm 1 ấn tín bằng bạc khắc chữ ''“Thị tín”'', vuông 6 phân 7 ly, dày 3 phân, núm rồng phủ phục.
 
== Các Thái tử nổi tiếng ==
Người dùng vô danh